Wellcome

Khi còn nhỏ tôi cần học tập để phát triển bản thân trở thành một công dân tốt

Khi còn nhỏ tôi cần học tập để phát triển bản thân trở thành một công dân tốt...
Lớn lên tôi cần học tập để có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để vào đời ...
Bây giờ tôi vẫn phải học, nhưng không chỉ học thêm kiến thức và kỹ năng mới mà tôi còn phải học cách bỏ đi những cái cũ không sử dụng đến, bên cạnh đó tôi còn phải học cách sắp xếp lại mọi thứ trong đầu theo một trật tự để dễ sử dụng, học cách nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn, hành động nhiều hơn và rộng lượng hơn...
Cả đời phải học, đúng thế!
Còn bạn thì sao?
2021-10-28
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới