Wellcome

ĐỂ MÌNH BỚT ĐAU Tình yêu ở cõi trần gian Chia ly xa cách hợp tan là thường Đã không cùng bước chung đường

... ĐỂ MÌNH BỚT ĐAU ...
Tình yêu ở cõi trần gian
Chia ly xa cách hợp tan là thường
Đã không cùng bước chung đường
Thì xin em hãy đừng vương vấn gì
Ai làm, ta nhỡ xuân thì
Cũng vì chờ đợi ...người đi hôm nào
Bao ngày mắt lệ tuôn trào
Tàn canh khắc khoải... xanh xao một mình
Nay cầu xin phật hiển linh
Cho con... buông bỏ... để... Mình Bớt Đau
T.giả Thơ Hài Vui Độc
Mời họa - chém
2021-10-31
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới