Wellcome

Tôi tin Sài Gòn Nếu như các bạn có nhờ sự giúp đỡ của biệt đội này hãy gởi họ tiền xăng hoặc tiền cafe nhé nó không đáng bao nhiêu với mình

Tôi tin Sài Gòn ??????❗️ Nếu như các bạn có nhờ sự giúp đỡ của biệt đội này hãy gởi họ tiền xăng hoặc tiền cafe nhé.. nó không đáng bao nhiêu với mình, nhưng gom lại nhiều người sẽ rất nhiều cho quỹ của Biệt Đội. Cám ơn hành động đẹp của các anh Biệt Đội Sài Gòn SOS ❗️
2019-11-27
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới